Różne ujęcia motywu wesela w literaturze wybranych epok.

E-mail

Cena: 49 zł

Różne ujęcia motywu wesela w literaturze wybranych epok. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury.
 

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, „Dziady IV”,
 
2. Mickiewicz Adam, „Pan Tadeusz”,
 
3. Orzeszkowa Eliza, „Nad Niemnem”,
 
4. Reymont Władysław Stanisław, „Chłopi”,
 
5. Wyspiański Stanisław, „Wesele”.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)