Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok?

E-mail

Cena: 49 zł

 

Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok? Porównaj ich rozrywki w oparciu o dowolne dzieła.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Opis obyczajów za panowania Augusta III,

2. Has, W. Lalka, film,

3. Kochanowski, J. Pieśń świętojańska o sobótce,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Słota, P. O zachowaniu się przy stole,

6. Parandowski, J. Mit o Dionizosie,

7. Rybkowski, J. Chłopi, film.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)