Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok? Przedstaw...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok? Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Sienkiewicz Henryk, Potop,

3. Wyspiański Stanisław, Wesele.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)