Wiara jako źródło inspiracji dla twórców literatury i muzyki...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wiara jako źródło inspiracji dla twórców literatury i muzyki. Rozwiń zagadnienie omawiając wybrane teksty kultury.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu,

2. Camus, A. Dżuma,

3. Grubson. Na szczycie, piosenka,

4. Księga Hioba,

5. Peja. Dzień zagłady, piosenka, 

6. Sęp- Szarzyński, M. Sonet V,

7. Twardowski, J.O wierze.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)