Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok. 


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz, A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.

2. Miłosz, Cz. Piosenka o końcu świata

3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

4. Rozmowy, które miał Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym.

5. Skarga, P. Kazania sejmowe.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)