Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Przykłady reklam.

II. Literatura przedmiotu:

1. Krzysztof Albin – „Reklama: przekaz, odbiór, interpretacja”

2. Nicolas Ind – „Wielkie kampanie reklamowe”

3. Falkowski, Tyszka – „Psychologia zachowań konsumenckich”

4. Słownik języka polskiego

5. Robert B. Cialdini – „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)