Omów sposoby manipulowania człowiekiem przez język reklam...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów sposoby manipulowania człowiekiem przez język reklam. Odwołaj się do przykładów reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, ulicznej.


Literatura podmiotu:

1. Przykłady reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych, bilboardów,

2. Przykłady z życia codziennego.

Literatura przedmiotu:

1. Borejsza, M; Zgółkowa , H. Teksty ulotne, choć pisane.

2. Bralczyk, J. Język na sprzedaż,

3. Lichański, J. Co to jest retoryka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)