Ogłoszenie, plakat, reklama. Omów ich istotę, funkcje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Ogłoszenie, plakat, reklama. Omów ich istotę, funkcje i perswazyjność.


Literatura podmiotu:

1. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego pod red. K. Głombiowskiego, B. Świderskiego, H. Więckowskiej,

2. Encyklopedia Wiedzy o Książce pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego,

3. Słownik języka polskiego pod red. M. Bańko.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)