Zanalizuj zjawisko akcentu w języku polskim.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zanalizuj zjawisko akcentu w języku polskim.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. M. Dtuska Prozodia języka polskiego, 

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, praca zbiorowa pod red. S. Urbańczyka,

3. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, praca zbiorowa pod red. J. Podrackiego,

4. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara: Zarys poetyki.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)