Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zanalizuj rolę interpunkcji w formowaniu znaczenia tekstu.


Literatura podmiotu:

1. Białoszewskiego, M. Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali...

Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka,

2. Janowska, A; Niewiara, A. Szkolny słownik terminów gramatycznych,

3. Podracki, J. Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania,

4. Polański, E. Zasady pisowni i interpunkcji polskiej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)