W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną? Zbadaj ...

E-mail

Cena: 45 zł

 

W jakim stopniu mówimy taką samą polszczyzną? Zbadaj zróżnicowanie oraz jego przyczyny we współczesnym języku polskim.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka,

2. Głowiński, M. i in. Słownik terminów literackich,

3. Furdal , A. Językoznawstwo otwarte,

4. Wilkoń, A. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)