Utwór literacki jako ścisła, językowa konstrukcja.Zanalizuj...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Utwór literacki jako ścisła, językowa konstrukcja. Zanalizuj projekty teoretyczne oraz same wiersze T. Peipera i J. Przybosia jako przykład awangardy w literaturze.


Literatura podmiotu:

1. Peiper, T. Miasto, masa, maszyna, Metafora teraźniejszości,

2. Peiper, T. Tędy,

3. Peiper, T. Ulica, Telegram, Kwiat ulicy,

4. Przyboś, J. Na kołach, Porwany przez przenośnię, Jak możliwy jest liryzm.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)