Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę...

E-mail

Cena: 45 zł


Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę, odwołując się do wybranych przykładów.

 

Literatura podmiotu:

1. www.naturaqua.fotoblog.pl  

2. http://poezja-mp.blog.onet.pl/ 

3. www.asiorek.blogasek.com

Literatura przedmiotu:

1. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie,

2. Markowski A., Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny,

3. Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego, 

4. Polański E., Nowy słownik ortograficzny,

5. Puchalska I., Praktyczny słownik frazeologiczny,

6. Zgółkowa H., Nowy słownik gwary uczniowskiej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)