Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.

 

Literatura podmiotu:

1. Ionesco, E. Łysa śpiewaczka,

2. Przykłady z życia codziennego.

 

Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. Polańskiego,

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka,

3. Pisarek, W. Słowa między ludźmi,

4. Skowronek , K. Reklama. Studium pragmalingwistyczne,

5. Wójcicki, R. Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)