Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.


Literatura podmiotu:

1. Wybrane przykłady z języka codziennego.

 

Literatura przedmiotu:

1. Doroszewski W., O kulturę języka,

2. Milewski T., Językoznawstwo,

3. Miodek J., Jaka jesteś, polszczyzno?

4. Żydek-Bednarczuk U., Struktura tekstu rozmowy potocznej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)