Poezja jako wyraz nieufności do języka. Omów zjawisko...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Poezja jako wyraz nieufności do języka. Omów zjawisko na przykładzie twórczości Stanisława Barańczaka.

 

Literatura podmiotu:

1. Barańczak, S. Zaufać nieufności, Zbiorowy entuzjazm.

 

Literatura przedmiotu:

1. Barańczak, S. Posłowie,

2. Barańczak, S. Zaufać nieufności Osiem rozmów o sensie poezji 1990 - 1992,

3. Głowiński, M. i In. Słownik terminów literackich,

4. Głowiński, M. Nowomowa po polsku,

5. Makowiecka, M. Przewodnik po epokach: od romantyzmu do współczesności,

6. Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku,

7. Zawadzki, A. Epoki literackie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)