Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Neologizmy i ich funkcje. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.


Literatura podmiotu:

1. Białoszewski, M. Mironczarnia,

2. Leśmian, B. Znikomek,

3. Witkiewicz, S. I. Szewcy.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)