Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguły...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Meandry polskiej ortografii - zanalizuj podstawowe reguły i problemy ortograficzne spotykane przez piszącego po polsku.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

 Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka,

2. Jodłowski, S. Losy polskiej ortografii,

3. Podracki, J. Świat ludzi, rzeczy, słów. Pogadanki o języku i kulturze,

4. Polański , E. Zasady pisowni i interpunkcji polskiej,

5. Tokarski, J. Traktat o ortografii polskiej.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)