Język prasy. Ocen stopień komunikatywności...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Język prasy. Ocen stopień komunikatywności wybranych nagłówków z gazet.

 

Literatura podmiotu:

1. Choromańska M. Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy,

2. Malczewska J. Język nagłówków prasowych,

3. Markowski A. Leksykon najnowszych wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)