Język jako system znaków - zdefiniuj...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Język jako system znaków - zdefiniuj, na czym może polegać systemowość języka, określ charakter znaku językowego oraz zastanów się nad możliwościami komunikacyjnymi mowy.

  

Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia wiedzy o języku polskim,

2. De Saussure, F. Kurs językoznawstwa ogólnego,

3. Jakobson, R. Znak i system języka. Glos w dyskusji,

4. Janowska, A; Niewiara, A. Szkolny słownik terminów gramatycznych,

5. Podracki, J. Świat ludzi, rzeczy, słów. Pogadanki o języku i kulturze,

6. Polszczyzna piata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod red. J. Podrackiego.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)