Funkcja magiczna języka i jej przejawy...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Dąbrowska, A. Eufemizmy współczesnego języka polskiego,

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, praca zbiorowa pod red. S. Urbańczyka,

3. Głowiński, M.  Encyklopedia kultury polskiej XX wieku,

4. Walczak, B. Magia językowa dawniej a dziś.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)