Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Buttler, C. Język i my,

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka,

3. Miodońska-Brookes, D; Kulawik, A; Tatara, M. Zarys poetyki,

4. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod red. J. Podrackiego,

5. Skorupka, S. Słownik frazeologiczny języka polskiego.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)