Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów

E-mail

Cena: 45 zł

 

Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów zagadnienie, zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.


Literatura podmiotu:

1. Bogusławski, W. Krakowiacy i górale,

2. Morcinek, G. Jak górnik Pumperla chciał oszukać świętą Barborkę,

3. Sienkiewicz, H. Krzyżacy,

4. Tuwim, J. Kwiaty polskie,

5. Wyspiański, S. Wesele.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)