Słowa rodzą się, żyją, umierają. Prześledź ten proces...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Słowa rodzą się, żyją, umierają. Prześledź ten proces, analizując formy grzecznościowe, używane w polszczyźnie dawnej i współczesnej.


 
Literatura podmiotu:

 1. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,  

2. J. Ch. Pasek, Pamiętniki,  

3. J. Słowacki, Listy do matki, 

4. Własne przykłady ilustrujące formy grzecznościowe występujące współcześnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)