Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj język dawnych i współczesnych tekstów satyrycznych.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Satyra na leniwych chłopów,

2. Gogol, N, W. Martwe dusze,

3. Gogol, N, W. Szynel,

4. Krasicki, I. Żona modna,

5. Konwicki, T. Mała Apokalipsa,

6. Mrożek, S. Tango,

7. Naruszewicz, A. Chudy literat.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)