Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej wybrane fragmenty tekstów instrukcji obsługi sprzętu RTV i/lub AGD. Omów typ zauważonych błędów oraz określ ich wpływ na zrozumiałość przekazu.


Literatura podmiotu:

1. instrukcja obsługi telefonu sony ericsson T250i.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)