Język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej.

E-mail

Cena: 49 zł


Język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej. Omów temat na
wybranych przykładach.
 

Literatura podmiotu:

1. Konopnicka Maria, Mendel Gdański,

2. Sienkiewicz Henryk, Potop,

3. Sienkiewicz Henryk, Latarnik.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)