Język ezopowy , jego cechy i funkcja w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język ezopowy , jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Krasicki, I. Ptaszki w klatce,

2. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

3. Orzeszkowa, E. Gloria victis,

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

5. Prus, B. Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)