Zjawisko manipulacji językowej. Przeanalizuj sposoby...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zjawisko manipulacji językowej. Przeanalizuj sposoby oddziaływania na odbiorcę na przykładzie wybranych tekstów propagandowych i reklamowych.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Przykłady reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych, bilboardów.

2. Przykłady z życia codziennego.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)