Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Sztuka przekonywania a manipulacja językowa - porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych [na wybranych przykładach].

 

I. Literatura podmiotu:

1. Przykłady reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych, bilboardów.

2. Przykłady z życia codziennego


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)