Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów

E-mail

Cena: 49 zł

 

Scharakteryzuj i omów kreacyjną funkcję języka. Omów na wybranym materiale.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

 

II. Literatura przedmiotu:

1.Dąbrowska, A. Eufemizmy współczesnego języka polskiego,

2.Encyklopedia wiedzy o języku polskim,

3.Głowiński, M. Nowomowa

4.Walczak, B. Magia językowa dawniej a dziś


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)