Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszcz

E-mail

Cena: 49 zł

 

Pożyczki, wyrazy obce w kontekście dawnej i współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

 

II. Literatura przedmiotu:

1. Cienkowski, W. Język dla wszystkich.

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim,

3. Markowski, A. Tyle trudnych stów. Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji,

4. Miodek, J. Rozmyślajcie nad mową!


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)