Język propagandy. Analiza funkcji perswazyjnej w zebranym...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język propagandy. Analiza funkcji perswazyjnej w zebranym materiale.


Literatura podmiotu:

1. Barańczak S. Określona epoka Wiersze zebrane,

2. Broniewski W. Pokłon rewolucji październikowej Wiersze i poematy,

3. Gierek E.  Razem z klasą robotniczą wspólnym wysiłkiem całego narodu rozwiążemy problemy stojące przed krajem,

4. Iwaszkiewicz J. List do Prezydenta Bieruta Język polski,

5. Tuwim J. Do Narodu Radzieckiego Język polski,

6. Ważyk A. Rzeka Język polski,

Filmy:

1. Defilada Fidyk A.,

2. Gwiezdne Wojny Epizod III : Zemsta Sithów Lucas G.,

3. Pierwszomajowe przemówienie Władysława Gomułki 1.05.1967,

4. Przemówienie radiowe Józefa Cyrankiewicza Czerwiec 1956.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)