Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych pod kątem ich poprawności językowej, komunikatywności i przydatności.


Literatura podmiotu:

1. Tekstowa wersja instrukcji obsługi telefonu Nokia E6300,

Literatura podmiotu:

1. Grzegorczykowa R.,, Wstęp do językoznawstwa,

2. Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce,

3. Olinkiewicz E., Język polski: słownik encyklopedyczny.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)