Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów zagadnienie, przywołując teksty polskie powstałe po 1945 roku.


Literatura podmiotu:

1. Konwiski T., Mała apokalipsa,

2. Orwell G., Folwark zwierzęcy,

3. Orwell G., Rok 1984,

4. Ważyk A., Poemat dla dorosłych.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)