Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wielkie kart naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna). Zaprezentuj na wybranych przykładach


Literatura podmiotu

1) Sienkiewicz Henryk. Krzyżacy. 

2) Sienkiewicz Henryk. Potop. 

3) Miłosz Czesław, Campo di Fiori 

4) Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem,

5) Delavigne Casimir, Warszawianka


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)