Przedstaw historię jako temat literacki ...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne funkcje w utworach z różnych epok. 

 

Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K. K. Historia Róża świata

2. Dąbrowska, M. Noce i dnie.

3. Iwaszkiewicz, J. Sława i chwała.

4. Krasiński, Z. Nie – Boska komedia.

5. Krasiński, Z. Psalmy przyszłości.

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. III. Warszawa:

7.Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod.

8. Mickiewicz, A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.

9. Miłosz, Czesław. Dziecię Europy

10.Prus B. Faron.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)