Przedstaw różne koncepcje theatrum mundi, analizując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw różne koncepcje theatrum mundi, analizując wybrane utwory dwóch epok.


Literatura podmiotu:

1. de Balcac Honoré, Ojciec Goriot,

2. Kochanowski Jan, O żywocie ludzkim,

3. Prus Bolesław, Lalka,

4. Szekspir William, Makbet.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)