Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów ...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Długosz J., Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego,

2. Gall Anonim, Kronika polska,

3. Sienkiewicz H., Krzyżacy,

4. Sienkiewicz H., Potop,

5. Żeromski S., Powieść o Udałym Walgierzu,

6. Bacciarelli M., Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym,

7. Bacciarelli M., Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą,

8. Matejko J., Bitwa pod Grunwaldem.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)