Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości ...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów sposoby niedosłownego mówienia o rzeczywistości w literaturze ( symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście wybrane utwory literackie.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Kochanowski, J. Na swoje księgi

2. Lec, S. J. Myśli nieuleczalne

3. Norwid, C. K. Fortepian Szopena

4. Przyboś, J. Akord, Gmachy

5. Tuwim, J. Bal w operze

6. Wat, A. Ja z jednej i ja z drugiej…


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)