Omów ewolucję treny jako gatunku literackiego, analizując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów ewolucję treny jako gatunku literackiego, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Biblia: Stary Testament

2. „Treny” Jan Kochanowski

3. „Nad grób” J. Rybiński

4. „Oświeconego i Światosłynnego... Pana Janusza Radziwiłła” J. Rybiński:

5. „Treny na żałosne z świata zeście”- epitafium ks. Bernata Maciejowskiego, Stanisław Grochowski

6. „Threny... Panu Jakubowi Strussowi”- Thren I, M. Kobiernicki

7. „Bema pamięci żałobny rapsod” C.K. Norwid


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)