Esej jako przestrzeń wolności twórcy. Omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Esej jako przestrzeń wolności twórcy. Omów zagadnienie, odwołując się do esejów polskich pisarzy XX wieku.

 

Literatura podmiotu:

1. Herbert Zbigniew, Labirynt nad morzem,

2. Kott Jan, Szekspir współczesny,

3. Miłosz Czesław, Zniewolony umysł,

4. Stempowski Jerzy, Eseje dla Kasandry.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)