Analizując wybrany utwór literacki przedstaw wyróżniki...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analizując wybrany utwór literacki przedstaw wyróżniki gatunkowe powieści psychologicznej XXw.
 

Literatura podmiotu:

1. Z. Nałkowska, Granica,
 

Literatura przedmiotu:

1. E. Frąckowiak, O poszukiwaniu światopoglądu,

2. H. Kirchner, O „Granicy” Zofii Nałkowskiej,

3. M. Krassowski, Granica rozłożona na czynniki pierwsze,

4. M. Książęk, Funkcje konstrukcji stylistycznych w Granicy Z. Nałkowskej,

5. J. Sławiński, Słownik terminów literackich,

6. K. Wójcik, „Granica” Nałkowskiej w klasie pierwszej liceum,

7. W. Wójcik, W kręgu tradycjonalizmu i nowatorstwa- Granica Zofii Nałkowskiej,

8. W. Wójcik, O Granicy Zofii Nałkowskiej,

9. K. Wyka, Spór o Granicę,

10. H. Zaworska, „Granica” Zofii Nałkowskiej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)