Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady

E-mail

Cena: 49 zł

 

Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady, określ ich znaczenie.

 

Literatura podmiotu:

1. Czyżewski, T. Kolęda

2. Jankowski, J. Spłon lotnika

3. Jasieński, B. Przejechali,  Marsz

4. Młodożeniec, S. XX wiek , Moskwa

5. Wat, A. Ja z jednej strony i ja…


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)