Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz, A. Romantyczność,

2. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

3. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

4. Prus, B. Lalka.Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)