Antyk a średniowiecze – dwa spojrzenia na człowieka...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Antyk a średniowiecze – dwa spojrzenia na człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

2. Bosch, H. Śmierć grzesznika, (obraz),

3. Apollo z Tenei, (rzeźba)

4. Horacy. Exegi monumentum,

5. Parandowski, J. Dedal i Ikar, Prometeusz,

6. Księga Koheleta, Księga Rodzaju,

7. Poliklet. Doryforos,

8. Sofokles, Król Edyp.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)