Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury. 

 

 Literatura podmiotu:

1. Własne przemyślenia i analiza, dotyczące dwudziestolecia międzywojennego.

 Literatura przedmiotu:

1. Eustachiewicz, L. Dwudziestolecie

2. Hutnikiewicz, A. Od czystej formy do literatury faktu,

3. Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej,

4. Kowalczykowa, A. Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939

5. Literatura i sztuka. Wiek XX.

6. Literatura polska XX wieku.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)