Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na ...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na literaturę Młodej Polski

 

I. Literatura podmiotu

1. Staff L. Poezje,  Kowal

2. Przerwa-Tetmajer K., Koniec Wieku XIX

3.  Przerwa-Tetmajer K. , Evviva L'arte

4.  Kasprowicz J. , Dies Irae


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)