Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Czarny charakter w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam: Lilie.

2. Molier: Tartufe, czyli Świętoszek.

3. Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. 

4. Słowacki Juliusz: Balladyna. 

5. Szekspir Wiliam: Makbet.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)