Zapożyczenia angielskie we współczesnej polszczyźnie. Wskaż...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zapożyczenia angielskie we współczesnej polszczyźnie. Wskaż i omów przyczyny ekspansywności w języku polskim, odwołując się do przykładów.


Literatura podmiotu:

1. Artykuły prasowe,

2. Czamara Agata, Leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego w polskim polu wyrazów handlu i usług,

3. Język mówiony rówieśników,

4. Nazwy firm,

5. Otwinowska Kasztelanic Agnieszka, Wpływ języka angielskiego na polszczyznę,

6. Programy i reklamy telewizyjne emitowane w TVP,

7. Ulotki.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)